Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 25.2.2019

1 Rekisterinpitäjä

1.1 Nimi
Ticami Oy

1.2 Y-tunnus
2933823-2

1.3 Osoite
Yhdystie 3, 16320 Pennala

1.4 Muut yhteystiedot
p. 044- 984 8686
timo.ahlblad@ticami.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

2.1 Nimi
Timo Ahlblad

2.2 Osoite
Yhdystie 3, 16320 Pennala

2.3 Muut yhteystiedot
p. 044- 984 8686
timo.ahlblad@ticami.fi

3 Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kotityöpalvelut asiakkaan kotona.
Palvelusuunnitelma, palvelusopimus.
Laskutus.

5 Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas ottaa meihin yhteyttä ja tilaa palvelujamme.
Asiakkaan tiedot antaa hän itse, hänen omaisensa, tai edunvalvojansa, tai kunnan edustaja.
Palvelusuunnitelma ja palvelusopimus tehdään paikan päällä asiakkaan läsnä ollessa.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Laskujen tiedot menevät Netvisor-järjestelmään ja sitä kautta kirjanpitäjällemme Lahden Tilipiste Oy:lle, jolla valtuudet käsitellä laskuja järjestelmän kautta.
Palvelusuunnitelman näkevät vain asiakas itse, sekä asiakkaalla työssä käyvä työntekijä tietojen käsittelijän lisäksi.
Palvelusopimuksen näkevät vain asiakas ja palvelusopimuksen tekijä.
Mahdolliset perintätoimet hoitaa vielä nimeämätön perintätoimisto, jolloin tiedot luovutetaan perintätoimistolle.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Toimimme ainoastaan Suomessa, emmekä koskaan luovuta mitään tietoja eteenpäin.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Säilytys lukollisessa kaapissa osoitteessa Yhdystie 3 16320 Pennala.
Salasanan takana tietokoneella.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Salasanan takana tietokoneella.